MKT (Mean Kinetic Temperature) Takibi ile Depolama Alanı Validasyonu

MKT (Mean Kinetic Temperature) Takibi ile Depolama Alanı Validasyonu

Ürünlerin depolandığı alanlarda , ürün depolama süresinin en verimli şekilde yönetilmesi için geliştirilmiş bir mühendislik metodolojisi ve hesaplamasıdır Ortalama Kinetik Sıcaklık takibi yöntemi. Bunun için kullanılacak otomasyon sisteminin , bu işi yapacak matematik metodolojisi açısından oldukça gelişmiş olması gerekmektedir.

 mkt

MKT ile ürün ömrü takibi

MKT, bozulabilir malzemelerin taşınması ve muhafazası esnasındaki sıcaklık hareketlerinin bütünsel etkisini ifade etmenin basitleştirilmiş bir şeklidir.Teknik olarak MKT, bir ürünün dağıtım veya saklanması sırasında değişik sıcaklıklarda maruz kaldığı ısıl gerilmelerin kümülatif ifadesidir. MKT, basit ağırlıklı bir ortalama değildir. MKT’nin hesaplanmasında yüksek sıcaklıkların ağırlığı daha büyüktür.Uluslararası Harmonizasyon Konferansı’nın (ICH – International Conference on Harmonization) stabilite testi kılavuzları MKT’yi “bir ecza ürününün tanımlanmış bir periyod boyunca inişli çıkışlı sıcaklıklarda maruz kaldığı ısıl yükün eşdeğerini, yine aynı periyod boyunca sabit tutulmak suretiyle verebilecek, hesaplanmış tek bir sıcaklık” şeklinde tanımlar.

Bir sıcaklık serisindeki yüksek sıcaklıkların bu ağırlaştırılmış etkisi ile MKT, her ne kadar malzemelerin yüksek sıcaklıklarda artan ısıl bozunma hızını dikkate almakta ise de, unutulmamalıdır ki bazı malzemeler kritik bir yüksek veya düşük sıcaklıkta çok kısa bir süre içinde bozulabilir veya kimyasal/fiziksel değişime uğrayabilir. Dolayısıyla sadece MKT’nin belirlenen bir değeri aşmamış olması ürünün bozulmamış olduğunu göstermez. Mutlaka zamana bağlı sıcaklık profilleri incelenmeli ve ürünlerin hangi sıcaklık sınırlarına hangi sürelerle maruz kaldığı görülmelidir.