Büyük Ölçekli Projelerde SCADA Tabanlı Entegrasyon

Büyük Ölçekli Projelerde SCADA Tabanlı Entegrasyon Uygulamaları

Aşağıdaki örnek uygulamada yüksek nokta kapasiteleri olan ve içinde birçok otomasyon sistemini barındıran bir projenin, içinde entegre bir SCADA sistemi ile yönetilmesi, sistemlerin birbirine entegrasyonu, üst entegrasyon fonksiyonlarını bulabilirisiniz.

 ScadaEnt

Büyük ölçekli projeler için entegre SCADA Sistemleri

Günümüzde artan bina ihtiyaçları birçok elektronik tabanlı güvenlik, otomasyon ve yönetim sistemini ihtiyaç olarak ortaya çıkarmıştır. Örnek vermek gerekirse bugün 5 yıldız standartlarında yapılan bir Otel’de 12 ile 14 arasında birbirinden bağımsız sistem kurulmaktadır ve bu sistemlerin herbirinin ayrı ayrı kendi Scada veya yönetim yazılımları bulunmaktadır. Bu da , en az 12- 14 ayrı PC veya Server , 12-14 ayrı yazılımın ayrı IT yönetimi, 12-14 ayrı yazılımın ayrı backup prosedörü , 3-4 farklı database in ayrı Admin ve Backup yönetimi demek oluyor. Ayrıca neredeyse imkansız bir alarm ve bakım yönetimi manzarası ortaya çıkıyor.

Ancak bütün bu sistemlerin 3 veya 4 server’a indirilip sadece tek bir Scada yazılımı ile yönetilmesi ile beraber buradaki IT ve Kullanıcı Yönetimlerinin neredeyse tamamı çözülür ve şu avantajlar gelir.

  • Entegre Scada sistemlerinin , Domain User desteği olması sebebiyle, bu Scada yazılımlar için ayrı bir kullanıcı oluşturmak gerekmez. Mevcut Domain Kullanıcıları kendi şifresi ile Scada yazılımınada girebilir. Bu sayede bu kişi eğer işten çıkarılmış ve Domain’den kullanıcı bilgi çıkartılmış ise otomatik olarak bu kişi Scada yazılımınada giremez. Bu sayede 2 farklı kullanıcı yönetimi yapılmak zorunda kalınmaz. IT Yöneticileri Domain Kullanıcı yönetimi ile Scada tarafında da kullanıcı yönetimini yapar.
  • Alarm yönetimi sayesinde , alarmlar, sistemler ve önem derecesine göre gruplandırılır. Bu sayede sadece istenilen alarmlar , binada bulunan ERP sisteminin dahili Bakım Modülü veya ayrı bir Facility Management Sistemi ile entegre edilerek iş emri yönetimi ve bakım yönetimi yapılır.
  • Daha fazla enerji verimliliği ve güvenliği amacıyla sistemler arasında birbirine bilgi gönderilerek daha fazla enerji verimliliği ve güvenlik senaryoları sağlanır. Bina yöneticisi bu entegrasyonu kendiside yapabildiği için, istediği zaman bu senaryoları , bina ihtiyacına göre genişletir veya daraltabilir.
  • Bütün bilgiler sadece tek bir database de toplandığı için , database yönetimi ve yedeklemesi çok kolayca yapılabilir.
  • Farklı sistemler, farklı yazılımlar ve farklı database’ler yönetilemez güvenlik açıkları getirir. Bunu engellemenin tek yolu yönetilebilir tek bir platform oluşturmaktır.
  • Bina İşletme personeli , 12-14 farklı sistem olunca, her teknik personel en az 3 veya 4 farklı yazılımı öğrenmek zorunda kalır. Bu da işletme süresince bir çok sorunu ortaya çıkartır. En önemli sorun çok yüksek miktadarda teknik personele ve neredeyse her sistem için ayrı bir teknik personele ihtiyaç çıkartır. Daha önemli sorun bu sistemlerin eğitim masrafları da yüksek olduğu için ve 12- 14 sistem için her personel değişiminde yeniden eğitim almak çok masraflı olduğu için, personele ve eksilmeyen işletme masraflarına bağımlılık ortaya çıkar. Tek bir Scada sistemi ile %50 daha az personel ile aynı işletme yapılabilir. Ayrı bir personel birden fazla sistem için , fazla bir eğitim verilmeden rahatlıkla kullanılabilir.
  • Yukarıda da bahsedildiği gibi, tek bir Scada sisteminde , personel eğitim masrafları , 12-14 sisteme göre ortalama 20’de bire düşer.
  • Zaman içinde işletim sistemleri ve server’ların değişmesi sebebi veya yeni Scada yazılımlarının getirdiği yenilikler sebebiyle , yapılacak olan upgrade lerde , 12-14 sistemin upgrade edilmesi , hem çok ciddi maliyet hem de çok ciddi zaman ve ön hazırlık gerektirir. Hatta bazen database ve işletim sistemi uyumsuzlukları sebebiyle bu imkansızdır. Ancak tek bir Scada sistemi ile çok rahat upgrade yönetimi yapılır.